POLSCY BUDOWLAŃCY W NIEMCZECH

  • Home
  • / Gewerbe budowlana

Gewerbe budowlana


Each our employee loves what he or she does. That’s why our services are the best for any despatch goal.

We provide local and international delivery services. Machiter is number one company implementing logistics services. With our rich experience we have unique skills and professional staff.


Working closely with our clients to customize their exact needs has always been very rewarding for us

Each our employee loves what he or she does. That’s why our services are the best for any despatch goal.

We provide local and international delivery services. Machiter is number one company implementing logistics services. With our rich experience we have unique skills and professional staff.

Each our employee loves what he or she does. That’s why our services are the best for any despatch goal.

We provide local and international delivery services. Machiter is number one company implementing logistics services. With our rich experience we have unique skills and professional staff.

Each our employee loves what he or she does. That’s why our services are the best for any despatch goal.

We provide local and international delivery services. Machiter is number one company implementing logistics services. With our rich experience we have unique skills and professional staff.

Freistellung - zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech - dla kogo?

 

Świadcząc usługi budowlane na terenie Niemiec firma budowlana podlega opodatkowaniu od świadczonych usług w Niemczech. Kwota podatku od usług budowlanych tzw. Bauabzugsteuer wynosi 15% od wartości usługi. Podatek budowlany - Bauabzugsteuer wynika z niemieckiej ustawy o podatku dochodowym. Freistellungsbescheinigung jest to zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), służące zwolnieniu z podatku od usług budowlanych. Podatek budowlany nie musi być pobrany, jeżeli świadcząca usługi budowlane firma przedłoży odbiorcy usługi tzw. Freistellungsbescheinigung. Pamiętaj - jeżeli wykonujesz usługę budowlaną dla osoby fizycznej, usługa ta nie podlega potrąceniu 15 % podatku budowlanego.

 

Komu potrzebne jest zaświadczenie freistellung ?

Każda polska firma budowlana świadcząca usługi budowlane w Niemczech może postarać się o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych. Musi spełnić jednak warunki:

firma budowlana musi być zarejestrowanym podatnikiem w Niemczech i mieć numer rejestracji podatkowej Steuernummer,

firma budowlana musi wykazać, że jest wiarygodna podatkowo,

zaświadczenie o zwolnieniu z podatku jest okresowe i należy je odnawiać

 

Warunki uzyskania zwolnienia z podatku budowlanego

  • należy mieć w Niemczech pełnomocnika do doręczeń,
  • należy udowodnić, że nasze zobowiązania podatkowe w Niemczech nie są zagrożone – że jesteśmy wiarygodnym podatnikiem,
  • musisz być niemieckim podatnikiem, czyli posiadać numer identyfikacji podatkowej Steuernummer,
  • po spełnieniu ww. warunków, na wniosek usługodawcy urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od usług

 

Potrzebujesz zwolnienia z podatku budowlanego dla Twojej firmy w Niemczech? Zgłoś się do Carebiuro, zajmiemy się formalnościami za Ciebie.